ĐẤT BÁN: Gia chủ lớn tuổi gửi bán chia cho con cái: DT: 3.900 m2 đường số 8, phường Linh Xuân, quận thủ Đức.
Giá bán: 83 tỷ (thương lượng)
AE môi gioi liên hệ Thiên để nắm Policy bán hàng.
Contact VIET UC: 0903731583 Mr Donald Thiên
www.vietucreal.com

 

ĐẤT BÁN: DT: 3.900 m2 đường số 8, phường Linh Xuân, quận thủ Đức.
Giá bán: 83 tỷ (thương lượng)